Privacyverklaring

Topdakwerk verwerkt algemene persoonsgegevens. Topdakwerk houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Topdakwerk respecteert de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid hoog in het vaandel.

Topdakwerk is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Topdakwerk is gevestigd aan de Leopold III straat 40, 3724 Vliermaal, België. Het KvK-nummer is …

U kunt Topdakwerk bereiken via e-mail of per telefoon: info@topdakwerk.nl
Claudio ‘S Jongers 0032 (0)485 182 790

 

Verzameling Persoonsgegevens

Topdakwerk kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Topdakwerk verstrekt.

 

Topdakwerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-Mailadres
  • Adres

 

U gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Afhandeling van uw offerte en u informeren over het verloop daarvan
  • Contact met u opnemen doordat u gebruik maakt van ons contactformulier
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Social Media

Topdakwerk maakt gebruik van social media, zoals Facebook.
Wanneer u functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Door ook dit te bespreken met u, attenderen wij u op de mogelijke onvoorziene situaties waar Topdakwerk geen verantwoordelijkheid voor kan dragen. Het initiatief om deel te nemen aan social media, ligt bij u als cliënt.

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

 

Beveiligen

Topdakwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Topdakwerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Topdakwerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Topdakwerk. De website www.topdakwerk.nl is een website van Mijndomein.nl.

Mijn Domein is als volgt te bereiken: www.mijndomein.nl

 

Delen met anderen

Topdakwerk verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bewaartermijn

Topdakwerk bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal Topdakwerk uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren.

Topdakwerk behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Mei 2019